PosPlayerDateW P L%Score
1morrcom3442017-10-203-0-730%34
2upallnight2017-10-197-0-370%44
3yorks21bd2017-10-186-0-367%41
4shuggyboy2017-10-174-0-640%39
5zanzibar12017-10-165-0-550%38
6upallnight2017-10-156-0-460%38
7zappman2017-10-145-0-550%34
8morrcom3442017-10-132-0-820%40
9yorks21bd2017-10-125-0-550%24
10stillhere2017-10-116-0-460%34